top of page

כלי עזר - להורדה

בדף זה מרוכזים כלי עזר שמפורטים במדריך הכתיבה 'איך כותבים סיפור'.

תוכלו להוריד אותם ולהשתמש בהם כדי לתכנן את הכתיבה שלכם.

ראיון מובנה עם דמות

גיליון שמכיל 150 שאלות אותן תוכל לשאול את הדמות שלך. לאחר ראיון מקיף כזה, תכיר את הדמות שלך הרבה יותר לעומק!

תכנון דמות שטוחה

גיליון עזר שיסייע לכם לתכנן דמויות משנה, דמויות מזדמנות וניצבים

תכנון דמות עגולה

ארבעה גיליונות עזר שיסייעו לכם לתכנן ולחקור כל אחת מהדמויות המרכזיות ברומן או בסיפור שאתם כותבים

פיתוח תקציר עלילה

גיליון שיסייע לכם לחקור את מהות הסיפור שלכם ולפתח תקציר עלילה - כלי שימקד אתכם בעת התכנון והכתיבה

bottom of page