המדריך לכתיבת פרוזה


חדש! איך כותבים סיפור: מדריך לכתיבת פרוזה - כעת גם בדפוס!


איך כותבים סיפור - מדריך כתיבה יוצרת וכתיבת פרוזה
"אין דבר שמעכיר את רוחו של אדם יותר מאשר שיוצגו בפניו 
המנגנונים והמכניקות העומדים  בבסיסה של האמנות. 
כל האמנויות והמלאכות שלנו שוכנות במלואן על פני השטח; 
על פני השטח אנחנו מבחינים ביופיין, בכשירותן ובחשיבותן. 
לחקור עמוק מזה – משמעו להזדעזע מהריקנות שלהן 
ולהיות המום מגסות הידיות והמיתרים שמניעים אותן."
הוראת כתיבה יוצרת ולמידתה מפותחות בעולם יותר מאשר בישראל. בחו"ל, ניתן ללמוד כתיבה יוצרת כמעט בכל אוניברסיטה חשובה ואילו בארץ יש תוכניות לימודים מעטות בתחום. ניתן למצוא בשפות זרות ספרות מקצועית רבה בנושא, אך רק מיעוטה תורגם, ויש רק ספרי מקור בודדים בתחום.


                                  Image is courtesy of khunaspix at FreeDigitalPhotos.net

המדריך שלנו מנסה לגשר על חלק מהפער הזה ולהביא לכותבי הסיפורים הישראלים ריכוז של חומרים עיוניים במטרה לשפר את מיומנות הכתיבה. הוא מבוסס על ספרות ענפה שנכתבה אודות כתיבה יוצרת, רובה באנגלית, החל מהמאה ה-19 ועד ימינו

ניתן לראות כאן רשימה ממוקדת של ספרים מומלצים בתחום, או כאן ביבליוגרפיה מקיפה. 


חדש! איך כותבים סיפור: מדריך לכתיבת פרוזה - כעת גם בדפוס!


המדריך עשיר ביותר ומחולק לפרקים ולתתי פרקים כדי להקל על הקריאה. בין הנושאים הרבים במדריך ניתן למצוא את הבאים:
עריכה לשונית בידי נ. ב. נשים בדפוס


תוכן העניינים של המדריך לכתיבת פרוזה

          
תת-דפים (25): הצג הכל
Comments