top of page
Printing Service

טיפים להוצאה לאור

אנחנו לא מוציאים לאור, ודווקא משום כך יכולים לספק לכל סופר שמבקש לנוציא לאור את ספריו את כל המידע המקצועי לגבי חלופות להוצאה לאור, וכן לגבי תהליך הוצאה לאור עצמאי - מה כדאי לעשות וממה כדאי להימנע.

bottom of page