פרק 12 - העיקרון שמנחה את העלילה

"איך תדע באיזו דרך לבחור,

אלא אם כן אתה יודע לאן אתה הולך?"

אלכסנדר דיומא הבן

סופר ומחזאי צרפתי, כתב בין השאר את הרומן 'הגברת עם הקמליות', 1824-1895

לסיפור עשויים להיות נושא אחד ועיקרון מנחה אחד, אבל יצירה ספרותית תכלול כמעט תמיד מספר צמדים של נושא ועיקרון מנחה. לכל הפחות, צמד אחד מתבטא בעלילה הראשית ועוד צמד בכל אחת מעלילות המשנה.

לדוגמה, נבחן את העיקרון המנחה של 'כמעיין המתגבר' מאת אין ראנד. הספר טוען שתי טענות משלימות: שאינדיבידואליזם מביא לאושר, ושקולקטיביזם מביא לאומללות. העקרונות המנחים האלה משלימים, אבל הם אינם נובעים בהכרח האחד מתוך האחר. ראנד מעוניינת לחקור את שניהם בספר. לכן, שניהם עקרונות מנחים ראשיים. בהתאם יש ברומן שתי דמויות מרכזיות (רוארק וקיטינג) שכל אחת מהן מובילה קו עלילה אחר. כל אחד מקווי העלילה ממחיש אחד מהעקרונות המנחים הללו. בנוסף, ניתן למצוא בסיפור נושאים ועקרונות מנחים נוספים, משניים, שמתבטאים בעלילות ובדמויות המשנה.

בדומה, עלילת משנה יכולה לייצג את אחת השאלות שנגזרות משאלת הסיפור הראשית. כך למשל, העלילה של עדנה ב'ספר הדקדוק הפנימי' מאת דויד גרוסמן, בעלת הדירה שאבא של אהרון משפץ. עדנה הצליחה להגשים בחייה חלק מהאידיאלים שאהרון מנסה לשמר ולפתח בתוכו, אבל עשתה זאת במחיר חברתי כבד. עלילת המשנה שלה בודקת מה קורה לדמות שמנסה לחיות חיים כאלה, שמבוססים על ערכים מנוגדים לאלה שהחברה מסביבה מאמינה בהם.

לחלופין, עלילת המשנה יכולה להוכיח עקרון מנחה הפוך מזה של העלילה הראשית, וכך להעשיר את הסיפור ברבגוניות או באירוניה. ב'ספר הדקדוק הפנימי', כזוהי עלילת המשנה שמספרת איך הכירו אביו ואמו של אהרון, ומה עשתה אמו הינדה כדי לזכות בידו של אביו. הינדה נוקטת ברצף של תחבולות ומניפולציות, קיצוניות כמעט באופן מגוחך, אבל אפקטיביות. עלילת המשנה הזאת ממחישה איך דווקא הערכים שאהרון יוצא נגדם הם אלה שמשיגים תוצאות.

כדאי לכלול ביצירה רק צמדי נושא-עיקרון מנחה שמשלימים או מתייחסים זה את זה באופן כזה. עקרונות מנחים נפרדים גורמים לסיפור להיות מבולבל ולא ממוקד. אם ברצוננו שהקורא יתפוס את היצירה הספרותית כמקשה אחת, צריך שכל קווי העלילה ידונו בנושאים משלימים ויחברו יחד להציג נושא ראשי אחד. נושא ראשי זה, נושא היצירה, יכול להיות מגולם באופן ישיר בעלילה הראשית, או להיות נושא גדול יותר מכל אחד מהנושאים הספציפיים שמגולמים בעלילות הסיפור.

בהמשך הפרק נבין כיצד לשלב בסיפור את העיקרון המנחה ואת עיקרון הנגד. אבל קודם לכן עלינו להעמיק בשתי שאלות משלימות: האם העיקרון המנחה מגדיר את הסיפור או נובע מתוכו, וכיצד נשתמש בעיקרון המנחה בלי לחטוא בפשטנות.