מתי לסיים את עלילות המשנה

בניגוד לשיא של העלילה הראשית, שמופיע כמעט תמיד בסוף הסיפור, שיא של עלילת משנה יכול להופיע בכל שלב ביצירה.

ישנן עלילות משנה שמסתיימות במשולב עם העלילה הראשית. תזמון של סיום כזה הוא מיטבי, והשיא המשותף מעצים את חוויית השיא בשתי העלילות.

אפשרות אחרת היא לסיים עלילות משנה לפני סיום העלילה הראשית: ניתן להשתמש ברגעי שיא כאלה כדי להוסיף עניין בשלבים באמצע הסיפור בהם העלילה נסחבת בגלל אילוצים סיפוריים. ככל שהסיפור מתיר לנו, עדיף לסיים קודם עלילות משנה פחות חשובות, ולהתקדם בסדר עולה לעלילות משנה חשובות יותר כדי לבנות מתח לקראת שיא העלילה הראשית. אפשרות אחרונה, ובדרך כלל פחות טובה, היא לסיים עלילות משנה לאחר סיום העלילה הראשית. בדרך כלל הקורא אינו פנוי רגשית לשיאים נוספים אחרי שיא העלילה הראשית. עם זאת, לפעמים הסיפור מחייב את זה. ניתן לשקול לדלג על שיאים כאלה או לתמצת אותם (לספר עליהם במקום להציג אותם). אם בוחרים להציג אותם, בדרך כלל עדיף לעשות זאת בקיצור.