מטרות היצירה הספרותית - מדוע הקורא קורא?

"אני חושב על סופר כעל מישהו שהולך לשוק,

פורש שטיח על המדרכה וקורא: 'אני אספר לכם סיפור',

ואז הוא מעביר את הכובע בין המאזינים."

רוברטסון דייוויס

סופר ומחזאי קנדי, 1913-1995

אם חווית הקריאה היא אמת המידה לאיכות הכתיבה, עלינו לברר איזו חוויה מבקש הקורא כאשר הוא קורא. אם נצליח לענות על השאלה זאת, נוכל לבחון כל כתיבה ספרותית מול אמת המידה הזאת – האם היא מביאה את הקורא להשיג את מטרותיו בקריאה.

לשאלה הזאת ניתנו תשובות רבות ושונות. אם נעמיק בהן, נמצא שבכולן חוזרות על עצמן מספר מטרות שהקורא מקווה להשיג בקריאה. ניתן לפשט ולצמצם אותן לארבע מטרות מרכזיות. בכל סיפור שאנו חווים כסיפור טוב, אנחנו משיגים לפחות מידה מסוימת מכל אחת מארבעתן:

1. מעורבות רגשית

2. חלום בדיוני

3. תבנית וחוקיות

4. אסתטיקה

עריכה לשונית בידי נ. ב. נשים בדפוס