מדיניות פרטיות

המידע האישי שלך נשאר חסוי לשימושה הבלעדי של 'כתיבה נוצרת'. לעולם לא נעביר אותו לאף גורם אחר. לפי בקשתך, תוכל בכל רגע שתבחר להסיר את עצמך ממאגרי המידע שלנו ולהפסיק לקבל עדכונים הנוגעים לכתיבה יוצרת.