פרק 06 - הדמויות ותפקידן בסיפור

"מהי דמות אם לא הגשמה של מאורע? 
ומהו מאורע אם לא המחשה של דמות?" 

סופר אמריקאי-אנגלי, 1843-1916


עלילת הסיפור היא מכלול המאורעות שקורים לדמויות בסיפור. בהתאם, הדמויות הן הכוח המניע שפועל את כל מאורעות העלילה. כך, דמויות ועלילה הן שני היבטים של אותו הדבר עצמו, וסיפור הוא תמיד סיפור קורותיה של דמות.

ההצמדה הזוגית הזו, של דמות ועלילה, באה לידי ביטוי לא רק בסיפורים שאנחנו מספרים. היא יסודית כל כך בתפיסת המציאות האנושית, עד שהיא מתבטאת אפילו במבנה הבסיסי ביותר של תחביר השפה: כפי שאין משפט בלי נושא ופוֹעַל (כלומר, מישהו שפוֹעֵל ופעולה שמתבצעת), כך אין סיפור בלי דמות ועלילה.

כדי להבין את תפקידן של הדמויות בסיפור, עלינו להכיר קודם את שתי הדמויות היסודיות: הגיבור והיריב. אחר כך עלינו להבין גם את תפקידו של העימות שמגדיר את היחסים בין הגיבור ליריב.
חדש! איך כותבים סיפור: מדריך לכתיבת פרוזה - כעת גם בדפוס!


איך כותבים סיפור - מדריך כתיבה יוצרת וכתיבת פרוזה