טיוטה זמנית

וא'קם ןאטםא'ם אןט 'םקןאט ם'ןאט'םקו

 
 

אט'םןקאט'םקואט'םקןאט 'םקןאט'קןטאם'קןאט 'םןקאט'קןאט 'קםאןט'םןאט םקרןאט ם'קןאט 'םק


אאא לרכישת המדריך לכתיבה יוצרת ולכתיבת פרוזהרכישת המדריך לכתיבת פרוזה


טוטואטואואואטו

            


Comments